Analizor de suprafaţă specifică BET QSURF 9600

  • Disponibilitate:
    • pe bază de programare pe email in intervalul orar 9:30 -17:30 pentru o pre-evaluare a complexităţii probelor şi estimare a timpului de lucru.
  • Conditii de utilizare:
    • exclusiv de către personalul responsabil de specialitate menționat

Caracteristici:

  • Analizorul de suprafață specifică este bazat pe metoda Brunauer, Emmett and Teller (BET) măsurând într-un singur punct cu amestec de gaz 30% N2, 70% He.
  • domeniul de măsură: 0,10 – 2000 m2/g
  • timpul de analiză: 3 – 6 minute pentru o probă (punct de analiză)
  • volumul de pori (min. 0,005 cc/g)

Valoare totală: 93116,67 RON

Anul achiziției: 2008