Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe

Director: Profesor Simion SIMON simion.simon@phys.ubbcluj.ro Directori adjuncți: Profesor Octavian POPESCU – programe regionale și internaționale opopescu.ubbcluj@gmail.com Profesor Simion AŞTILEAN – programe de masterat, doctorat și postdoctorat simion.astilean@ phys.ubbcluj.ro Profesor Petru ILEA – acreditare și servicii pentru comunitate pilea@chem.ubbcluj.ro str. Treboniu Laurean 42, 400271 Cluj-Napoca, Romania