Centrul de Analize Fizico-Chimice

Director: Profesor Dr. Petru Ilea
petru.ilea@ubbcluj.ro

Laboratoare:

Analize electrochimice și de mediu
Analize de materii prime și materiale ceramice
Tehnologii chimice și electrochimice de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate

Infrastructură Strategică

Spectrometru de absorbție atomica AVANTA PM (GBC) cu cuptor de grafit GF3000