Centrul de Nanobiofotonica și Microspectroscopie Laser

Director:
Prof. Dr. Simion Aștilean
simion.astilean@phys.ubbcluj.ro
Laboratoare:

Sinteză/fabricare și (bio)funcționalizare de nanoparticule și nanostructuri plasmonice
Nanostructurări și depuneri de filme prin metode fizice
Sinteză CVD de grafenă și nanostructuri carbonice
Microscopie confocală Raman
Microscopie confocală de fluorescență rezolvată temporal
Microscopie optică
Microscopie de forță atomică
(Micro)spectroscopie UV-VIS-NIR și fluorescență
(Micro)spectroscopie vibrațională Raman și SER


Infrastructura de cercetare:

Microscop Raman Confocal  (Alpha300R,  Witec,  Germany) cuplat  cu Microscop de Forţă Atomică(Alpha300A, Witec, Germania), infrastructura rUBB(“Microscop Raman Confocal”)

Sistem   de   microscopie   de   fluorescență confocală rezolvată temporal(MicroTime 200, PicoQuant, Germania), infrastructura rUBB(”FLIM”)

Microscop optic inversat de fluorescență (ZeissAxioObserverZ1,Zeiss,Germania), infrastructura rUBB(“Zeiss”)

Echipamentpentrudepuneredefilmemetalicesubțiriprinmetodefizice(PREVAC,Polonia), infrastructura rUBB(“Prevac”)

Echipamentpentruobținereade grafenășinanotuburide carbon prinmetodaCVD(ReactorBlackMagicBMIIFlexible2, Aixtron,Germania), infrastructura rUBB(”CVD”)

Sistem pentru determinarea distribuției dimensionale și a potențialului electric Z(NanoZS90,Malvern,Anglia)cuautotitrator(MPT-2), infrastructura rUBB.(”DLS”)

Cuptor monomodal pentru tratarea probelor în câmp de microunde (Monowave300,AntonPaar,Austria), infrastructura rUBB. (”cuptor cu microunde”)

 Sistem corodare cu ioni reactivi (engl.RIE) (Nano-RF-PC,Diener, Germania)-cameră cu volumul de18-36litri; alimentare cu gaz-Mass Flow Controller(MFC);pompă de vid Lyebold cu filtru de carbon; sistem PC integrat.

Spectrofluorimetru (FP6500,Jasco) + accesorii,

lungime de undă în excitație: 220-750 nm; lungime de undă în emisie: 220-750 nm; monocromator cu rețea de difracție1500 trăsături/mm.

SpectrofotometruUV-VIS(V-530,Jasco)cumoduldereflectivitate(SLM-468S)

domeniu spectral: 190-1100 nm.

Spectrofotometru UV-VIS-NIR(V-670,Jasco) cu controler de temperatură

(EHC-717)domeniuspectral:190-2700nm;sistemPeltierdecontrolaltemperaturiiîndomeniul:-10– 110°C.

Spectrofluorimetru (FP8500, Jasco)

domeniu spectral: 190-1010 nm;

Micro-spectrometru Raman portabil (R-3000,Oceanoptics,USA)

–diodă laser la785 nm; domeniul de detecție: 200-2000 cm-1.

Echipamentul pentru Auto-Asamblare Convectivă (engl.Convective Self- Assembly)-dezvoltat în laboratorul nostru-proiectat special pentru asamblarea nano-sau micro-particulelor coloidale metalice/polimerice pe suprafețe solide; control al temperaturii substratului(10-35C); viteză de translație/depunere începând de la1 m/s; permite fabricarea de filme de nano- și microparticule, dar și filme polimerice pe suprafețe mari(cm2).

 Microspectrofotometru UV-VIS prin fibrăoptică(Ocean Optics4000).

Sistem de curățare cuUltraviolete și Ozon(PSDP-UVT,Novascan,USA)

Microvâscozimetru(Lovis2000M,AntonPaar,Austria).

Spin-coater(WS-400-6NPP/LITE,LaurellTech.,USA)

Tematici de cercetare:

► Dezvoltarea de nanosistemebazate pe nanoparticuleplasmonice bio-funcționalizate cu biomolecule specifice, molecule-medicament sau(și) molecule- reporter pentruaplicațiibiomedicaleîndomeniulnanomedicinei, înparticular întratamentulcancerului (nano-chimioterapie, nano-terapiefotodinamică, hipertermie de rezonanțăplasmonică, terapiemultimodală, diagnostic șiimagisticămoleculară, etc.).

►Dezvoltarea de nano(bio)senzorișinanodispozitiveplasmonice pe bază de filmemetalice (periodic) nanostructuratesaunanoparticulecoloidalepentrudetecțiașiidentificarea de biomarkerisauagenți (bio)chimiciprinmetode de spectroscopievibraționalăîn special SERS, rezonanțăplasmonică – LSPR-UV-VIS, spectroscopie de fluorescențăinclusivrezolvată-temporal, MEF, FCS și FRET, etc.

►Dezvoltarea de dizpozitivemicrofluidice integrateîndiferiteconfiguraţii;

►Implementarea de proceduri rapide, fiabileșipuțincostisitoare de nanofabricareșinanostructurareprinmetodefizice (auto-asambare, nanolitografieneconvențională, depuneri de filme subțirimetalicesaupolimerice) sauprinmetodechimice (sintezășibiosinteză de nanoparticule plasmonice, CVD, RIE, etc.).

►Validareamicroscopiilor confocale (Raman șifluorescențărezolvată temporal) cametodecomplementareînanalize de (nano)toxicitătiișiîn diagnostic medical la nivelcelularșitisular.

►Polimericonjugați:proprietățioptoelectroniceșiaplicații.

►Grafeneșinanocompozitepentruoptoelectronicășibiosenzoristică

Resurse Umane:

10. CS III drTimea Nagy-Simon

11. AS dr. Suarasan Sorina

12. Drd. Andreea Câmpu

13. Drd. Andra-Sorina Tătar

14. Drd. Ghiman Raluca

15. Drd. Borlan Raluca

16. Drd Tie Bi Dje

17. Drd.Tarcan Raluca

Proiecte de Cercetare

 1. Project UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142, ,New Targeted Optical Imaging NanoProbes for Near-Infrared (NIR) Real-Time (RT) Image-Guided Surgery of Ovarian Cancer 
  Project Director: Prof. Simion Astilean
 2. Project UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2016-2095, , Designing new, flexible and low-cost paper-based sensing nanoplatforms through plasmonic calligraphy for multiplexed ultrasensitive detection of cancer biomarkers
  Project Director: Dr Monica Focsan
 3. Project UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0837, Nanoplatforms for enhanced treatment of cancer by synergistically combined multiple NIR light-activated nanotherapies
  Project Director: Prof. SimionAstilean
 4. Project UEFISCDI, PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010, Emerging molecular technologies based on micro and nano-structured systems with biomedical applications
  Leader UBB- Prof. SimionAstilean