Director:
CS I Dr Alida Timar-Gabor
alida.timar@ubbcluj.ro
Laboratoare:
Laborator de rezonanță electronică paramagnetica
Laborator de datare si dozimetrie prin luminescență
Laborator de spectrometrie nucleară

Infrastructura de cercetare

  • Spectrometru de rezonanță electronică de spin in banda X (9.8 Ghz) si Q (34 GHz) cu sistem de control temperatură variabilă (100-600 K), model Bruker EMXplus producător Bruker BioSpin GmBH
  • Cititor automat de termoluminescență și luminescență stimulată optic, model Risø DA-20-C/D producător Tehnical University of Denmark – trei bucăți, dintre care doua cu stimulare laser și opțiuni de măsurare a granulelor individuale
  • Spectrometrie gama, două lanţuri spectrometrice gama de înaltă rezoluţie cu detectori de germaniu hiperpur, unul cu puț și unul planar cu fereastră de aluminiu. Patru camere alfa spectrometrice cu nalizor multicanal Ortec.
  • Instalaţie de termoluminescenţă Harshaw 3500
  • Laborator chimic pentru sinteza și preparare probelor

Tematici de cercetare:

Datarea prin luminescenţă și datarea prin rezonanță electronică paramagnetică

Datarea prin luminiscență a fost iniţial propusă ca o metodă pentru obţinerea vârstelor materialelor ceramice descoperite în situri arheologice, însă dezvoltarea ulterioară a metodei a fost marcată de aplicaţiile în geologie, paleoclimatologie şi geo-arheologie. Metodele de datare luminescente permit determinarea directă a momentelor depunerilor pentru diverse medii sedimentare. În momentul de faţă, laboratorul nostru este singurul laborator de acest tip complet funcţional în ţara noastră, iar activităţile sale au recunoaştere în plan internaţional. În anul 2016 laboratorul de datare prin luminescență a fost completat prin dezvoltarea laboratorului de rezonanță electronică paramagnetică, metoda fiind în momentul de față utilizată atât în studii de datare cât și pentru efectuarea de studii fundamentale pentru a obține o mai bună înțelegere a defectelor de iradiere din structura mineralelor naturale. Utilizarea integrată a celor două tehnici pentru datare este efectuată in puține centre din lume în momentul de față.

Studiul proprietăţilor dozimetrice luminescente ale unor materiale noi şi/sau neconvenţionale 

Efectuarea de studii de dozimetrie retrospectivă este imperios necesară în cazul unui accident nuclear, eveniment radiologic sau a unui atac terorist ce implică utilizarea de surse radioactive. Prin urmare, dezvoltarea de metode de măsurare, în special bazate pe folosirea unor obiecte sau materiale aflate în imediata proximitate a corpului celor expuşi este de importanţă majoră. Având în vedere aceste lucruri, investigam proprietăţile dozimetrice luminescente ale unor materiale neconvenţionale:

a)  pentru utilizarea acestora ca dozimetre TL/OSL în dozimetria retrospectivă de accident.

b)  pentru dezvoltarea de materiale ce pot fi utilizate ca dozimetre în domeniul medical.

Dozimetrie de mediu şi dozimetrie medicală folosind detectori TL pe bază de fluorură de litiu
Dozimetria prin termoluminiscenţă, parte a dozimetriei cu corp solid, este o metodă foarte populară la nivel internaţional, dar extrem de rar folosită în România atât pentru măsurarea şi monitorizarea fondului de radiaţii naturale, cât şi în domeniul medical. Printre avantajele acestei metode se numără posibilitatea efectuării de măsurători integrate pe perioade variate de timp, de la câteva zile la câteva luni, în intervale largi de doze, prin utilizarea unor detectori de mărimi mici, cu costuri reduse.

Studii asupra radioactivităţii naturale şi artificiale prin spectrometrie gama

Dintre metodele de identificare şi cuantificare a poluanţilor radioactivi, spectrometria gama se remarcă ca fiind o metoda caracterizată printr-o largă aplicabilitate, atât în ceea ce priveşte tipurile de produşi radioactivi pentru care poate fi utilizată, cat şi a tipului de probe (sol, sediment, apă, aer, biotic etc) care pot fi măsurate cu o precizie bună, necesitând o preparare simplă şi un timp de determinare scurt.

Studii asupra radioactivitatii naturale şi artificiale prin spectrometrie alfa

Spectrometria alfa permite determinarea şi cuantificarea radionuclizilor din probe de mediu la un nivel al activităţii specifice foarte scăzut, prin eliminarea semnalelor interferente prin separare chimică.

Datarea cu Pb-210

Informaţiile stocate în arhivele naturale sedimentare sunt folosite într-o gamă largă de aplicaţii, ca de exemplu: sesizarea modificărilor proceselor pedologice de eroziune, evidenţierea istorică a schimbărilor în calitatea apelor din lacuri, monitorizarea poluării atmosferice cu metale grele, poluanţi organici, emisii radioactive, etc. Cunoaşterea unei cronologii exacte a depunerilor sedimentare este de mare importanţă în interpretarea acestor informaţii, iar una dintre cele mai importante metode de datare a sedimentelor recente (ultimii 200 ani) este metoda Pb-210.

Monitorizarea eroziunii solului

O metoda ieftină şi rapidă pentru estimarea nivelului de eroziune în terenuri cultivate şi necultivate, se bazează pe utilizarea radionuclizilor din mediu (Cs-137, Pb-210 şi Be-7). Măsurătorile efectuate furnizează date integrate ale efectelor tuturor proceselor care conduc la redistributia solului şi care nu pot fi obţinute folosind metodele tradiţionale.

Resurse Umane:

Proiecte de Cercetare

KARSTHIVES – „Cave deposits as archives of climate and environmental changes. A Center of Excellence in speleological research”, The Romanian – EEA Research Programme, EEA-RO-NO-2018-0126

INTERTRAP- „Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charge methods”, EUROPEAN RESEARCH COUNCIL STARTING GRANT 678106, HORIZON 2020 (1 aprilie 2016-1 aprilie 2021)https://www.facebook.com/INTERTRAP/

PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0016, nr. contract 7/2006, cu titlul “Premierea H2020 Integrated absolute dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charge methods (INTERTRAP)” (1 septembrie 2016-1 aprilie 2021)

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814, cu titlul „Studii privind efectele schimbărilor de utilizare a terenurilor asupra eroziunii solului și a ratelor ridicate de sedimentare folosind radionuclizi”

PN-III-P1-1.1-PD-2019-0895, cu titlul „În ce măsură pot fi reduse erorile asociate metodei de datare prin luminescență: studiu aplicativ asupra variabilității vârstelor obținute pe eșantioane sin-sedimentare de loess”

PN-III-P1-1.1-TE-2021-0213, cu titlul „Rezervor sau sursa de C: evaluarea impactului schimbărilor climatice și influentelor antropice asupra turbăriilor din SE-Europei în ultimii 150 de ani” http://icibns.institute.ubbcluj.ro/climpeat/

Alte link-uri utile, apariții media

Shinning new light on environmental analysis- EU Research Europe’s leader in research dissemination

Transilvania Reporter 2019

ERC project examples

Elsevier Women in Physics

JRC Annual Event on the Scientific Support to the Danube Strategy

adevarul.ro

republica.ro