Premierea H2020 „Integrated absolute dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charge methods (INTERTRAP)”

Prezentare

Prezentul proiect va fi implementat în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe (ICIBNS) al Universităţii Babeş-Bolyai, institut consacrat în plan naţional şi internaţional în domeniul sintezei de noi materiale şi a caracterizării lor complexe, multidisciplinare. Astfel, activităţile vizate de acest proiect se încadrează pe doua direcţii: 
i)        activităţi complementare proiectului ERC INTERTRAP cu aplicaţii în domeniul ştiinţelor pământului 
–        caracterizarea prin microscopie electronică SEM cuplată cu EDS (energy dispersive spectroscopy) a extractelor minerale utilizate în datarea prin luminescenţă, pentru studii fundamentale în datarea prin luminescenţă şi îmbunătăţirea protocoalelor actuale de preparare a probelor (a se vedea spre exemplu Meyer et al., 2013) dar şi pentru pentru efectuarea de  studii de provenienţă a depozitelor sedimentare, şi pentru studii pilot de identificare a resurselor minerale. Aceste studii vor fi completate de analize prin difracţie de raze X. 
–        dezvoltarea tehnicilor de determinare a radionuclizilor naturali prin completarea metodelor de masurare prin spectrometrie gamma cu spectrometrie alfa, alături de studii de datare folosind radionuclidul Pb-210, o metodă cu mare potenţial aplicativ pentru domeniul vârstelor tinere (ultimii 200 ani). 
ii)        sinteza de noi materiale şi caracterizarea acestora atât prin tehnici consacrate în cadrul institutului (SEM, TEM, difracţie de raze X etc.) cât şi prin metode mai puţin folosite până în momentul de faţă precum: 
–        sinteza de noi materiale vitroase şi vitro-ceramice cu proprietăţi dozimetrice TL (termoluminescente) şi OSL (luminescenţă stimulată optic) în domeniul dozelor înalte cât şi a dozelor joase. 
–        implementarea în cadrul institutului de metode de caracterizare a proprietăţilor dinamice de înaltă frecvenţă, cum ar fi rezonanţa feromagnetică de bandă largă.

Personal

Dr. Valentina Anechitei-Deacu

Drd. Mădălina Ștefana Groza

Drd. Viorica Tecșa

Drd. Anca Avram

Drd. Stelian Radu

Drd. Szabolcs Kelemen

Ec.  Diana Monica Andrea

Tehnician Dorinela Osorhean

Tehnician Vasile Mureșan

Articole publicate

2017

  1. Begy, R. C., Simon, H., Vasilache, D., Kelemen, S., Cosma, C., 2017. 137Cs contamination over Transylvania region (Romania) after Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. Science of The Total Environment,  599, 627-636.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717311154

  • Bindiu-Haitonic, R., Niculici, S., Filipescu, S., Bălc, R., Aroldi, C., 2017. Biostratigraphy and palaeoenvironments of the Eocene deep-water deposits of the Tarcău Nappe (Eastern Carpathians, Romania) based on agglutinated foraminifera and calcareous nannofossil assemblages. Proceedings of the Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 22, 17-37.

http://www.gf.tmsoc.org/Documents/iwaf9/Bindiu-2017.pdf

2018

  • Antohi-Trandafir O., Timar-Gabor, A., Vulpoi-Lazar, A., Bălc, R., Veres, D., Longman, J., Simon, S., 2018.  Luminescence properties of natural muscovite relevant to optical dating of contaminated quartz samples. Radiation Measurements, 109, 1-7.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448716303821

  • Kallanxhi, M-E., Bălc, R., Ćorić, S., Székely, S-F., Filipescu, S., 2018.  Late Rupelian-early Chattian transition in north-western Transylvanian Basin (Romania) revealed by calcareous nannofossils: implications for biostratigraphy and palaeoenvironmental reconstruction. Geologica Carpathica, 69, 3, 264-282. 

https://content.sciendo.com/view/journals/geoca/69/3/article-p264.xml

  • Biró, B., Fenyvesi, A., Timar-Gabor, A., Simon, V., 2018. Thermoluminescence properties of 30Y2O3·30P2O5·40SiO2 vitroceramics in mixed neutron-gamma fields. Applied Radiations and Isotopes, 135, 224-231. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804317308503

  • Begy, R., Simon, H., Kelemen, S., Preoteasa, L., 2018.  Investigation of sedimentation rates and sediment dynamics in Danube Delta lake system (Romania) by 210Pb dating method. Journal of Environmental Radioactivity, 192, 95-104. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X17307804

2019

  • Groza, S.M., Hambach, U.,  Veres, D., Vulpoi, A., Händel, M., Einwögerer, T., Simon, U., Neugebauer-Maresch, Timar-Gabor, A., 2019.Optically stimulated luminescence ages for the Upper Palaeolithic site Krems-Wachtberg, Austria–Quaternary Geochronology, 49, 242-248.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101417302364

  • Chelaru, R., Sasaran, E., Tamas, T., Balc, R., Bucur, I., Ples, G., 2019. Midle Miocence carbonate facies with rhodoliths from the NW Transilvanian Basin (Valenii Somcutei Cave, Romania). Facies, 65:4.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10347-018-0546-z

  • M. S. Gabor , M. Nasui, and A. Timar-Gabor., 2019. Perpendicular magnetic anisotropy in Pt/Co-based full Heusler alloy/MgO thin-film structures. PHYSICAL REVIEW B 100, 144438

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.100.144438

2020

  • Laura del Valle, Alida Timar-Gabor, Joan J. Fornós and Guillem X. Pons., 2020. Lower to Upper Pleistocene coastal deposits from the Ses Salines, Es Freus Islets and Cala Sabina (Pityusic Islands, Western Mediterranean): chronology and evolution. Journal of Coastal Research, 95, 11-15.

in press