Spectrometru de absorbție atomica AVANTA PM (GBC) cu cuptor de grafit GF3000

Responsabil: Chimist principal dr. ing. Imre-Lucaci Florica
Programari la: florica.imre@ubbcluj.ro
Orar de funcționare: 10-14,
Disponibil pe baza de programare pentru o pre-evaluare a complexității probelor și estimare a timpului de lucru.

Spectrometru de absorbție atomica

Utilizat intern UBB în activitatea de cercetare științifică precum și pentru probe externe executate pe bază de comandă de la terți.

Caracteristici: Aparat asistat de calculator, cu cuptor de grafit, pentru determinarea cantitativă din soluție a: Cu, Ni, Cr, Fe, Co, Cd, Zn, Hg, Pb, Mn, As, Se, Sb, Sn, Ca, Mg, K, Na, Ag, Al, Au, Ti, V și Pt.

Domenii de măsură, clasa de precizie: 175-900nm, 5%

Domeniile de cercetare: studii privind reducerea catodică a ionilor metalelor grele din soluții provenite din deșeuri solide sau ape reziduale; recuperarea electrochimică a metalelor din surse electrochimice de putere uzate și deșeuri de echipamente electrice și electronice; depoluarea apelor rezidualeprin procese combinate electrochimice și de schimb ionic; recuperarea electrochimică a manganului din deșeuri cu aplicații în pile cu litiu. 

Valoare echipament: 143.084 Lei (35.134 EUR – aprox. 4,07 lei-eur)

Anul achiziției: 2005