Studii privind efectele schimbărilor de utilizare a terenurilor asupra eroziunii solului și a ratelor ridicate de sedimentare folosind radionuclizi

Descriere Proiect

Vulnerabilitatea solului la procesele de eroziune induse antropic variază în timp și spațiu, în funcție de climă, geologie, tipul și durata de utilizare a terenului. Stadiul actual al cunoașterii cu privire la impactul antropic asupra zonelor împădurite din România este limitat. .....

Echipa de cercetare
Activități Științifice
Rezultate Științifice
previous arrow
next arrow
PlayPause

   

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814

Imagini pentru usa flag iconEnglish version of the page can be found here