ICIBNS


Centrul MRI Preclinic

(Platforma INSPIRE)

CENTRUL MRI Preclinic este parte a Platformei INSPIRE (Hotărârea Senatului nr 19.20.02.2023), subordonat Rectoratului UBB, aflat în coordonarea științifico- administrativă a Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano- Științe (Hotărârea Senatului nr. 6/15.01.2024, Decizia Rectorului UBB nr. 910/22.01.2024).

Director:

Prof. Dr. Radu Fechete

Membrii

 1. Prof. Dr. Simion Simon
 2. Conf. Dr. Ioan Burda
 3. Conf. Dr. Flaviu Turcu
 4. Conf. Dr Beatrice Kelemen
 5. Lect. Dr. Augustin Moț
 6. Lect. Dr. Vlad Toma
 7. Lect. Dr. Camelia Dobre
 8. Lect. Dr. Anca Stoica
 9. CS II Dr. Alexandru Fărcășanu
 10. CS III Dr. Liviu Chiriac
 11. CS III Dr. Bogdan Frențiu
 12. CS III Dr. Dina Petrișor
 13. CS III Dr. Marieta Pop-Mureșan
 14. CS III Dr. Ana-Maria Ichim
 15. Drd. Stoean Bianca Alexandra

Laboratoare

 • Laboratorul de Imagistică Preclinică MRIcoordonat de CS III dr. Alexandru Fărcășanu
 • Laboratorul de Imagistică Preclinică EPR coordonat de CS III dr. Dina Petrișor
 • Laboratorul de Câmpul Electromagnetic și Viață coordonat de Prof. dr. Simion Simon
 • Laboratorul de Validare înVivo prin MRI Preclinic coordonat de CS III dr. Liviu Chiriac
 • Brain-Computer Interface and RM Instrumentation Laboratory, coordonat de Conf.dr. Ioan Burda
 • Laboratorul de Anatomia, Fiziologia și Conectomica Sistemului Nervos Central coordinated by Conf. Dr. Beatrice Kelemen
 • Laboratorul Biobaza pentru Cercetări Preclinice coordonat de CS III dr. Ana –Maria Ichim

Tematica de cercetare a Centrului MRI preclinic este în acord cu Obiectivele generale și specifice ale Proiectului INSPIRE și va fi validată de Consiliul științific al ICI-BNS, la propunerea adunării generale a membrilor centrului.

Echipament

Echipamentele de care dispune centrul MRI preclinic pentru cercetările experimentale preconizate sunt cele dobândite prin Proiectul Inspire: 

 • Scanner MRI preclinic 11,7 T- tip Bruker
 • Scanner EPR preclinic 
 • Echipamente aflate anterior în dotarea colectivelor laboratoarelor implicate
 

Acesul la aceste facilități pentru cercetătorii potențial interesați din afara centrului se face pe baza de proiecte prezentate și avizate, în cadrul unor seminarii științifice ale Centrului, cu stabilirea obligațiilor științifice și financiare funcție de timpul de utilizare și consumabilele folosite, proiecte aprobate ulterior de Consiliul științific al ICI- BNS.

Contact:

stefan.farcasanu@gmail.com (MRI)

 

dina.petrisor@ubbcluj.ro (EPR)

ro_RO