ICIBNS


Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici Specifici

(Platforma INSPIRE)

Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici Specifici este parte a Platformei INSPIRE (Hotărârea Senatului nr 19.20.02.2023), aflat în coordonarea științifico- administrativă a Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano- Științe (Hotărârea Senatului nr. 6/15.01.2024, Decizia Rectorului UBB nr. 910/22.01.2024)

Director:

CS II Dr. Adriana Lazar

Membrii

 1. Prof. Dr. Radu Silaghi-Dumitrescu
 2. CS I dr. Ioan Botiz
 3. Conf. Dr. Luiza Găină
 4. Conf. Dr. Raluca Ciceo-Lucacel
 5. Conf. Dr. Iulia Lupan
 6. CS II Dr. Milica Todea
 7. CS II Dr. Magyari Klara Dorottya
 8. Lect. Dr. Mihai Vasilescu

Laboratoare

 • Laboratorul de Interconectică Biomoleculară coordonat de Prof. dr Radu Silaghi-Dumitrescu

 

 • Laboratorul de Testare în Vitro a Biocompatibilității și Bioactivității coordonat de CS II dr. Adriana Lazar

 

 • Laboratorul de Caracterizare Sructurală prin Spectroscopie de RM coordonat de Lect. dr. Mihai Vasilescu

 

 • Laboratorul de Agenți Teranostici Nanostructurați coordonat de CS II dr. Milica Todea

Tematica de cercetare este în acord cu Obiectivele generale și specifice ale Proiectului INSPIRE și va fi validată de Consiliul științific al ICI-BNS, la propunerea adunări generale a membrilor centrului.

Echipament

Echipamentele de care dispune Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici Specifici pentru cercetările experimentale preconizate sunt cele dobândite prin Proiectul Inspire: 

 • Bioimprimantă 3D
 • Sistem complex de incubarea agenților de contrast în culturi celulare
 • Sistem automat de imagistică celulară cu fluorescență
 • Biofotometru
 • Sistem de scanare GOM
 • Echipament aflate în dotarea colectivelor laboratoarelor implicate
 

Acesul la aceste facilități pentru cercetătorii potențial interesați din afara centrului se face pe baza de proiecte prezentate și avizate, în cadrul unor seminarii științifice ale Centrului, cu stabilirea obligațiilor științifice și financiare funcție de timpul de utilizare și consumabilele folosite, proiecte aprobate ulterior de Consiliul științific al ICI- BNS.

Contact:

militodea@yahoo.com

ro_RO